18 กรกฎาคม
..กายภาพบำบัดออกจัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ ทบทวนการยืดกล้ามเนื้อเพื่อลดปวดและการออกกำลังกายด้วยตนเอง รวมถึงประเมินผลหลังการฝึกการเดิน การทรงตัว และภาวะความเสื่อมของสมองค่ะ

115237 115238 115239