๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เจ้าหน้าที่งานทันตกรรมเทศบาลเมืองชัยภูมิ ออกให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันเด็กนักเรียน ป.๑ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่งานทันตกรรมโรงพยาบาลชัยภูมิ ค่ะ
32317 45464 S__40845415