ผู้สูงอายุและกลุ่มเป้าหมาย ที่ศูนย์บริการหนองบัว โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

S__11239428 S__11239430 S__11239432