พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด ศูนย์หนองบัว และอสม.ประจำชุมชน ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ชุมชนหินตั้งและชุมชนหนองบัวค่ะ

5977 5982 31806 31808 31809