วันที่ 27/03/60
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พร้อมทีมสหวิชาชีพ ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง หลายชุมชน ในเขต อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

S__6430730 S__6430725 S__6430726 S__6430727