งานสาธารณสุขมูลฐาน อบรมอาสาสมัครประจำครอบครัว(อสค.) เทศบาลเมืองชัยภูมิ ปี 2559 ณ ห้องรับรองชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิค่ะ

S__24772687 S__24772688 S__24772690