งานสาธารณสุขมูลฐานจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำปี 2560 ณ วัดถ้ำฮวงโป ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2560
นำโดย ผอ.จิตลดา มณีประดิษฐ์ และคุณอัญชลี เดชธำรงค์

S__9338891 S__9338893 S__9338894 S__9338895