ให้บริการด้านกายภาพบำบัด

ให้บริการด้านกายภาพบำบัด

18 กรกฎาคม ..กายภาพบำบัดออกจัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ ทบทวนการยืดกล้ามเนื้อเพื่อลดปวดและการออกกำลังกายด้วยตนเอง รวมถึงประเมินผลหลังการฝึกการเดิน การทรงตัว...
เทศบาลให้บริการด้านทันตกรรม

เทศบาลให้บริการด้านทันตกรรม

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่งานทันตกรรมเทศบาลเมืองชัยภูมิ ออกให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันเด็กนักเรียน ป.๑ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่งานทันตกรรมโรงพยาบาลชัยภูมิ...
มหัศจรรย์ 1000 วัน

มหัศจรรย์ 1000 วัน

มหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต เทศบาลเมืองชัยภูมิ รพ.ชัยภูมิ สสจ.ชัยภูมิ...